هدف بخش تولید محتوای الکترونیکی آتما

تولید انواع محتواهای الکترونیکی مورد نیاز دانشگاه، صنعت و جامعه؛

مسئول بخش تولید محتوای الکترونیکی

علی مسعودی ( کارشناس ارشد فوتونیک)

وظایف مسئول تولید محتوای الکترونیکی

 • شناسایی افراد مستعد برای تشکیل تیم های تولید محتوای الکترونیکی از بین اعضای آتما
 • گروهبندی این افراد براساس مهارت های مورد نیاز در تولید محتوای الکترونیکی و انتخاب سرگروه
 • تدوین آیین نامه، تعیین قوانین و مقررات و استاندارهای تولید محتوای الکترونیکی، تدوین متن قرارداد ها
 • شناسایی افراد توانمند و تشکیل گروه تولید محتوا، بعد از عقد قرارداد بین سفارش دهنده و آتما
 • نظارت بر برنامه ریزی و سناریوی تهیه شده گروه­های تولید محتوای الکترونیکی
 • تشکیل تیم ارزیابان و ارزیابی سناریو تولید
 • تشکیل تیم پشتیبان از بعد فنی، آموزشی و علمی
 • نظارت بر فرایند تولید محتوای الکترونیکی
 • دریافت محصول نهایی و در صورت تایید کار، ارجاع آن به تیم ارزیابان جهت ارزیابی از ابعاد مختلف.
 • نظارت بر فرایند انجام اصلاحات خواسته شده توسط تیم ارزیاب
 • در صورت تایید نهایی توسط تیم ارزیابان، ارسال آن (با توجه به نوع کار) یا به مرکز چاپ و نشر دانشگاه یا به سفارش دهنده کار.

 

افترافکت
فوتوشاپ
پریمیر
اینفوگرافیک
موشن گرافی
ایلستریتور