درباره آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی(آتما)

معرفی (آتما)

آتما شبکه بزرگی متشکل از فرآیندها ( یادگیری، یاددهی، پژوهش، تولید)، تخصّص­ها ( علوم­انسانی، فنی و مهندسی، هنر)، نقش­ها (دانشجو، دانش­آموخته، عضوهیأت علمی، کارمند) و سازمان­ها ( مراکز آموزشی، مراکز تحقیقاتی، انجمن­های علمی و صنفی، سازمانهای متقاضی تولید محتوای الکترونیکی) است که در جهت ارتقاء و ساماندهی حوزه تولید محتوای الکترونیکی و مهارت­آموزی، کارآفرینی و اشتغال­زایی دانشجویان و دانش­آموختگان، فعالیت می­کند.

آتما به گونه­ای طراحی شده­است که با جذب افراد علاقه­مند به حوزه تولید محتوای الکترونیکی و درگیرکردن آنها در فعالیت­های مختلف و متنوع یادگیری، یاددهی و تولیدی، مهارت­های لازم را در آنها ایجاد می­کند. این مهارت­ها شامل مهارت­های تخصّصی تولید محتوای الکترونیکی مانند: تألیف، گردآوری و تدوین متن و کار با نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و مهارت­های عمومی و فردی مانند کار تیمی، مدیریتی و برنامه­ریزی فردی و سازمانی، برقراری ارتباط مؤثر،  افزایش اعتمادبه نفس و خودکارآمدی است.

آتما با برنامه­ریزی و تدابیر لازم و با استفاده از روش­های نوین یاددهی یادگیری در عصر دیجیتال و ایجاد شبکه، سعی دارد؛ تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و زمینه رشد، خودشکوفایی و اشتغال جوانان را در حوزه تولیدمحتوای الکترونیکی، فراهم کند.

 

تاریخچه تأسیس

20 /7/ 1397: طرج ایده توسط دکتر مهرانگیز علی نژاد در دفتر آقای دکتر حسین نظام­آبادی­پور معاون محترم پژوهش و فناوری وقت دانشگاه شهید باهنر کرمان.

14/11/1397: تصویب آیین نامه آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی در شورای پژوهشی دانشگاه و شروع به کار در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

30/2/1399: طرح و تصویب درخواست تاسیس آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی (آتما) در شورای دانشگاه شهید باهنر کرمان.

4/4/1399: ابلاغ حکم  ریاست محترم دانشگاه به مهرانگیز علی­نژاد به عنوان رئیس آزمایشگاه (آتما) به مدت دوسال بطور آزمایشی

25/10/1398: استقرار (آتما) در مرکز رشد افضلی­پور دانشگاه شهید باهنر کرمان.

فعالیتهای آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی (آتـمـا)در چهار حوزه تعریف شده اند:

1. آموزش:برگزاری دوره­های مهارت­آموزی مرتبط با تولید محتوای الکترونیکی

تولیدمحتوا :تولید انواع محتواهای الکترونیکی مورد نیاز دانشگاه، صنعت و جامعه براساس اصول علمی و اخلاقی

پژوهش:انجام پژوهش­های مرتبط با تولید محتوای الکترونیکی و فضای مجازی

ارائه خدمات:ارائه خدمات مرتبط با آموزش­های الکترونیکی و مجازی، ثبت و ذخیره داده­ها در سامانه­های مجازی و طراحی و مدیریت شبکه­های اجتماعی مجازی

15 استاد مجرب
520 دانشجوی عضو آتما
500 دقیقه ویدئو
17 دوره اموزشی