درباره آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی(آتما)

شفاف باشید، متفاوت باشید

آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی آتما، یک شبکه بزرگ یادگیری، یاددهی، پژوهشی و تولیدی است که از امکانات موجود در دانشگاه (اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش ­آموختگان، امکانات و تجهیزات، زیرساخت­ها، اعتبار و …) در جهت ارتقاء و ساماندهی حوزه تولید محتوای الکترونیکی و  مهارت ­آموزی و اشتغال ­زایی دانشجویان و دانش آموختگان در این حوزه استفاده می­ کند.

آتما به گونه ­ای طراحی شده ­است که با جذب افراد علاقه ­مند به حوزه تولید محتوای الکترونیکی و درگیرکردن آنها در فعالیت­ های مختلف و متنوع یادگیری، یاددهی و تولیدی، مهارت­های لازم را در آنها ایجاد می­کند. این مهارت­ها شامل مهارت­های تخصّصی تولید محتوای الکترونیکی مانند: تألیف، گردآوری و تدوین متن و کار با نرم­افزارهای تولید محتوای الکترونیکی و مهارت­های عمومی و فردی مانند کار تیمی، مدیریتی و برنامه­ریزی فردی و سازمانی، برقراری ارتباط مؤثر،  افزایش اعتمادبه نفس و خودکارآمدی است.

آتما با برنامه­ ریزی و تدابیر لازم و با استفاده از روش های نوین یاددهی یادگیری در عصر دیجیتال و ایجاد شبکه سعی دارد؛ تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و زمینه رشد، خودشکوفایی و اشتغال جوانان را در حوزه تولید محتوای الکترونیکی، فراهم کند.

تعریف آتما: آتما یک شبکه­ ای است از فرایندها ( یادگیری، یاددهی، پژوهش، تولید)، تخصّص ­ها ( علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر)، نقش­ها ( دانشجو، دانش­ آموخته، عضوهیأت علمی، کارمند) و سازمان­ها ( مراکز آموزشی، مراکز تحقیقاتی، انجمن ­های علمی و صنفی، سازمانهای متقاضی تولید محتوای الکترونیکی).

فعالیتهای آزمایشگاه تولید محتوای الکترونیکی «آتـمـا» در چهار حوزه تعریف شده ­اند:

  1. آموزش: برگزاری دوره­ های مهارت ­آموزی مرتبط با تولید محتوای الکترونیکی؛
  2. تولید: تولید انواع محتواهای الکترونیکی مورد نیاز دانشگاه، صنعت و جامعه براساس اصول علمی و اخلاقی
  3. پژوهش: انجام پژوهش ­های مرتبط با تولید محتوای الکترونیکی؛
  4. ارائه خدمات: ارائه خدمات مرتبط با آموزش های الکترونیکی و مجازی و تولید محتوای الکترونیکی؛
تولید محتوای الکترونیکی آتما
تولید محتوای الکترونیکی آتما

لیست دوره های برگزار شده

15 استاد مجرب
520 دانشجوی عضو آتما
500 دقیقه ویدئو
17 دوره اموزشی