آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | آتما

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

667

نفر ثبت‌نام در دوره

36

عدد دروه آموزشی

74,883

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

بدون امتیاز 0 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان
1
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱۲۵,۰۰۰ تومان
1
۱۲۵,۰۰۰ تومان
0
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
2
۱۰۰,۰۰۰ تومان

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

بدون امتیاز 0 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان
1
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱۲۵,۰۰۰ تومان
1
۱۲۵,۰۰۰ تومان
0
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بدون امتیاز 0 رای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
2
۱۰۰,۰۰۰ تومان