درباره من

گوینده برنامه های رادیویی
مجری و گوینده اخبار رادیو و تلویزیون طی سال های ۶۸ تا ۹۳
مجری برنامه های تلویزیونی
نریتور
بازیگری و کارگردانی نمایش های رادیویی

ماموریت و بیوگرافی

مهارت ها

گویندگی 100%
خواندن نریشن 100%
بازیگری 100%

ارسال پیغام