درباره من

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهارت ها

ICDL 90%
کمتازیا 75%
استوری لاین 60%

ارسال پیغام